Komplexa produkter

Att ta fram produktblad för komplexa produkter är en enkel match för Mediacad. Vi är vana vid att agera länk mellan marknadsavdelning, konstruktörer och säljare. REC Indovent är vår kund sedan många år tillbaka. För dem har vi tagit fram 3d-illustrationer på deras FTX luftbehandlingsaggregat i sköna miljöer och producerat produktdatablad med all teknisk information på ett begripligt sätt.